מעבירים את השליטה
למרכז בקרה על הקרקע

מעבירים את השליטה למרכז בקרה על הקרקע

סקייליין קוקפיט
הטכנולוגיה

מערכת מצלמות לצפייה בכל הפרטים
אנחנו מתקינים עד שש מצלמות על העגורן ומשלבים
את הפלט שלהן לכדי תמונה פנורמית אחת של האתר,
בעלת יכולת התמקדות בכל הפרטים הנחוצים כולל
הילוכי עגלה, הרמה וסיבוב, תא המפעיל, והצגה
ברורה של מיקום האונקל.
מציאות רבודה
התוכנה שלנו משלבת את הצילומים מהמצלמות על גבי
העגורן טכנולוגיית מציאות רבודה (AR) כדי להציג
למפעיל את הנקודה בה צפוי האונקל לנחות.
כמו כן מוצגים גובה האונקל, מהירות תנועה, טבלת
עומסים מותאמת לסוג העגורן ומרכוז תצוגת אונקל.
עזרי בטיחות
המערכת מסייעת למפעילים בהצגת שלל נתוני בטיחות
ובהם חיווי בטיחותי לפעולת ההנפה, התרעות נתוני
מזג אויר ורוח ונטרול השפעת אקלים בעייתי
SkylineCockpit Tech